Caritas

Ring#252 fra
National Museets
middelalder ring samling

Næstekærlighed

Fingerringen afgiver jord og guld hver gang man røre et medmenneske eller andet i sine omgivelser. Gods og guld bliver fordelt jævnt og helt til der kun er det allermest nødvendige tilbage. Den inderste ring i finguld symbolisere det der skal til for uselvisk næstekærlighed – En ren, blød dog stærk sjæl.

Det er Ring nr. 252´s inskriptioner – Agis og Maria – samt det at den muligvis var ment som en kærlighedsring der har inspireret mig til min egen ring.
Jeg har taget udgangspunkt i Plutarch´s og Marie Louise Lefévre´s fortolkninger af henholdsvis Agis og Maria.
Kort fortalt er Agis og Maria begge jordiske personer der har en forholdsvis lille plads i de senere fortællinger om den tid de levede i. Men ikke desto mindre har de begge haft en stor betydning for deres eftertid.
På deres egen unikke måde gav de det de havde til deres medmennesker.
Agis var mild, hensynsfuld og menneskekærlig. Han engagerede sig i en meget ung alder helhjertet politiskt for et samfund med lighed og moral.
Maria´s kvaliteter var det receptive og det nænsomme. Kvaliteter vi mennesker ofte har behov for og som bør være der når livet undfanges og hvor det slutter

År: 2004
Materialer: Finguldstøv-jordmaschè og finguld.