Malene Kastalje

Smykkekunstner – Danmark
WWW IG FB

Under Pressure – Broche

Materialer: Silikone, pigment, neodymium magnet

Brochens atmosfære:
Vi landede der, hvor bølgerne slog ind og fandt en sprække i klipperne. Følte os frem. Blankt og koldt som var det poleret. Det gik stejlt og varmt nedad, tiden blev lang og mørket trykkende. Tættere på tog presset til og vi begyndte at smuldre. Kernen var nu ved at være nået.

The atmosphere of the brooch:
We landed where the waves hit and found a crack in the rocks. Felt forward. Glossy and cold as if it were polished. It was a steep and hot descent, the time was long and the darkness oppressive. As we drew nearer, the pressure increased and we began to crumble. The core was now being reached.

Malene: Uddannet fra Det Kongelige Danske Akademi i 1994. Designer af sanselige møbler udforskende grænsen til kollaps. Smykkekunstner siden 2011 og optaget af opløsning og uforudsigelighed som grundlæggende livsbetingelser, hvor jeg med farver og former søger at skabe rum mellem blomstring og fordærv.

Graduated from the Royal Danish Academy in 1994. Designer of sensual furniture exploring the boundary of collapse. Jewellery artist since 2011, preoccupied by dissolution and unpredictability as fundamental life conditions, shaping a space between flourishing and decay with colors and forms.

Smykernes By – udover hér deltager Malene på :
101 Charms
En løs forbindelse